Anni Ruokonen

Valmistuin vuonna 2012 Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta ja olen tehnyt kuntoutustyötä siitä lähtien. Asiakkaisiini ovat kuuluneet erityisesti lapset, joilla on vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmia (autismin kirjo), kielellisiä pulmia ja/tai epäselvä puhe. Teen lasten puheterapeuttista kuntoutusta asiakkaan arkiympäristössä (päiväkodissa, koulussa tai asiakkaan kotona). Työskentelen Itä-Vantaalla ja Pohjois-Helsingissä.

Tärkeitä arvojani kuntoutuksessa ovat

 • Perhe- ja lapsilähtöisyys: haluan löytää tavoitteet, jotka helpottavat arkea ja ovat merkitykselliset.
 • Dialogisuus: jätän terapiassa tilaa sille, että lapsi tulee kuulluksi.
 • Toimivat menetelmät: käytän menetelmiä, jotka perustuvat tutkimukseen tai ovat yleisesti hyväksyttyjä ja terapiatyössä hyväksi havaittuja.


Olen myös NLP-coach ja Mindfulness-ohjaaja CFM. Nämä koulutukset ovat opettaneet minulle mm. vuorovaikutuksen ja läsnäolon taitoja.

Kielitaito

Terapiakielenä on suomi, ohjauskeskustelut myös englanniksi. Käytän työssäni tukiviittomia ja kuvia.


Ammatillisia lisäkoulutuksia mm:

VUOROVAIKUTUS JA KOMMUNIKAATIO

 • PECS (Picture Exchange Communication System), 2 pv

 • PRT (Pivotal response training), 1pv

 • Voimauttava vuorovaikutus, 1pv

 • Kommunikaation kolmio, 1pv

 • Käyttäytymisanalyysin soveltaminen, 2pv

 • Lapsilähtöinen leikki, 2pv

KIELELLISET TAIDOT

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus, 1pv

 • Apusanamenetelmä, 2pv

SUUALUEEN MOTORIIKKA

 • Oral Placement Therapy level 1 ja 2, yht. 4pv

 • Sensory Feeding, 2 pv

 • Äänteiden kuntouttaminen, 5pv

 • Suun ja kasvojen alueen faskia, 1pv

 • Kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1pv

MUUT KOULUTUKSET

 • Care index - vuorovaikutuksen arviointi, 10pv
 • Nepsy-lapsi sote-palveluissa, 5op
 • Selective Mutism, 2 pv
 • Traumatietoinen puheterapia, 1 pv
 • Viittomakielen intensiivikurssi, 5pv
 • Muksuopin perusteet 5op
 • GAS-menetelmä ja ICF-viitekehys
 • Yhteisön ohjaaminen 2pv
 • Mentalisaatio 6pv