Marjo Valtonen

Jos tarvitset luotettavan ulkopuolisen ihmisen, jonka tuella voit selvitellä ajatuksiasi esimerkiksi suurten elämänmuutosten yhteydessä, voin olla kaipaamasi henkilö. Vastaanotolleni voit tulla myös ilman psykiatrista diagnoosia tai varsinaisia psyykkisiä ongelmia.

Työskentelyni pohjautuu psykodynaamiseen teoriaan, mutta työskentelytapani on integratiivinen, eri menetelmiä tarpeen mukaan yhdistävä. Psykodynaamisen peruskoulutuksen lisäksi olen hankkinut lisäkoulutusta mm. mentalisaatioterapiasta ja sensomotorisesta psykoterapiasta. Lisäksi käytän EFT-menetelmää ja Neurofeedback-kuntoutusta terapiatyössä. Psykoterapeuttina työskentelen suomen kielellä, pääasiassa nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa.

Psykoterapeuttina koen vahvuudekseni oman monipuolisen työhistoriani, kokemukset lapsiperhetyöstä, lastensuojelu- ja perheväkivaltatyöstä, kriisi- ja traumatyöstä sekä monenlaisten ihmisten ja perheiden kohtaamisesta. Olen kiinnostunut mielen ja kehon välisestä yhteydestä ja pyrin aina huomioimaan ihmisen kokonaisuutena.

Tutkinnot

2014 Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (ET), 77 op, Lapin yliopisto KoKe

2005 FM, laillistettu puheterapeutti, 161 ov, Oulun yliopisto

1999 Sosionomi (amk), 141 ov, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ammatilliset lisäkoulutukset

- Mentalisaatioterapian (MBT) prosessikoulutus, 180h

- Mentalization-Based Treatment: Children, 3 pv

- Mentalization-Based Treatment: Basic Training, 3 pv

- Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä, 6 pv

- Introduction to Mentalizing, Anna Freud Centre, 1 pv

- Kaksi kaistaa - mentalisaationäkökulma syömishäiriöiden hoidossa

- Sensomotorinen psykoterapia 2-taso: Emotionaalinen prosessointi, merkitysten luominen ja kehityksellisten/kiintymyssuhdehäiriöiden kanssa työskentely, 30 pv

- Sensomotorinen psykoterapia 1-taso: Tunteiden säätelyongelmat, selviytymiseen liittyvät puolustusreaktiot ja traumaattinen muisti, 12 pv


- Neurofeedback Basic Course, 5 pv

- Alpha-Theta Neurofeedback and Synchronie Training, 2 pv

- Emotion-focused Therapy workshop "Transforming Power of Affect", 2 pv

- EFT asiakastyössä, 1 op

- See Far -uudelleenkerrontamenetelmä 2 pv

- Auta minua - vaikka en haluaisikaan apuasi: työskentely epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien asiakkaiden kanssa

- Eheyttävät uudet, symboliset muistot, Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapia ihmissuhdetraumojen hoidossa, 1 pv

- Lasten kriisi- ja traumatyön vertaiskonsulttikoulutus, 5 ov

- Muksuopin perusteet, 5 ov


- Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 3 op

- GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus, 3 op

- Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: näin täytät tietosuojavaatimukset, 1 pv