Maija Korpelainen

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2011. Kandidaatin tutkielmaan saakka suoritin opintojani Oulun yliopistossa, minkä jälkeen suoritin maisterivaiheen opinnot Tampereen yliopistossa ja valmistuin sieltä vuonna 2011. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla puheterapeuttina, aluksi Tutoris Oy:ssä minkä jälkeen vuodesta 2016 lähtien Terapiakeskus Terapeija Oy:ssä (myöhemmin Coronaria Terapeija Oy). Työhöni on kuulunut kuntotusta, lähiympäristön ohjausta sekä arviointia. Elokuussa 2021 olen aloittanut yksityisenä ammatinharjoittajana ja toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta pääosin Vantaalla.

Kuntoutuskokemusta on kertynyt mm. puheeseen, kieleen, lukitaitoihin, vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvistä pulmista. Eniten kokemusta on autismi- ja kehitysvammapuolelta vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kuntouttamisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä (viittomat, kuvakommunikaatiokansiot, sähköiset kommunikoinnin apuvälineet). Myös kehityksellisen kielihäiriön kanssa työskentely on hyvin tuttua.

Terapiassani haluan rohkaista ja kannustaa asiakasta toimimaan omalla kehitysalueellaan juuri häntä innostavien tekemisten kautta. Jokainen lapsi on minulle uusi, merkityksellinen tuttavuus ja pyrin muodostamaan asiakkaideni kanssa lämpimän, luottavaisen ja iloa tuottavan terapiasuhteen. Lähiympäristössä tuttujen ihmisten kanssa tehty harjoittelu on luonnollisinta harjoittelua ja olen tottunut toimimaan tiiviisti yhteistyössä lapsen tärkeiden ihmisten kanssa yhdessä terapiaa tehden ja taitoja arkeen siirtäen.

Kielitaito

Terapiakielenä on suomi, ohjauksia on mahdollisuus toteuttaa myös englanniksi.

Ammatillisia lisäkoulutuksia mm:

VUOROVAIKUTUS, KOMMUNIKAATIO JA AAC-MENETELMÄT

 • Voimauttavan vuorovaikutuksen valmentajakoulutus, 6 pv

 • Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus, 5 pv

 • Voimauttava vuorovaikutus -peruskurssi, 1 pv

 • Pivotal Response Training -menetelmä - PRT, 2 pv

 • PECS Level 1, 2 pv

 • ABA Level 1, 2 & 3, yht. 60 t

 • ABA (Applied Behavior Analysis) -seminaari, 2 pv,

 • Neuropsykiatria nyt: Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio, 1 pv

 • Mentalisaatio kuntoutustyössä, 1,5 op

 • Ääni kuuluviin yksinkertaisilla puhelaitteilla, 3,5 h

 • Kommunikointisovellukset iPadilla, 1 pv,

 • Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla, 3h

KIELEN JA PUHEEN KUNTOUTUS

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 1 pv

 • Introduction to Prompt, 3 pv

 • Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin, 5 pv

 • Apusanamenetelmäkoulutus, 1 pv

SUUALUEEN MOTORIIKKA JA SYÖMINEN

 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv

 • Tree-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2 pv

 • Suun- ja kasvojenalueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot, 1 pv

NEUROPSYKIATRIA

 • Autismin talvipäivät 2024, 2 pv
 • Autismin kirjon moniammatillinen kuntoutus, 2 pv
 • Nepsymessut 2023, 2 pv
 • Nepsy-lapsi sote-palveluissa, 5 op
 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
 • Nepsy-lapsi koulussa, 5 op
 • Nepsy-nuoren tukeminen, 5 op
 • Nepsy-aikuisen tunnistaminen ja ohjaaminen, 5 op

MUUT

 • Traumatietoinen puheterapia, 1 pv

 • Leikki lapsen kehityksen tukena, 2 pv

 • Muksuoppi, 5 op

 • iPad-koulutus, 1 pv

 • Yhteisön ohjaus: Näin ohjaan yhteisöä, Tavoitteen asettelun ABC, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, yht. 5 pv

 • Läheisen ohjaus terapiatyössä, 1 pv

 • Äänen huolto ja hoito, 1 pv

 • Navisec - Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutus

 • Tietojen turvallinen käsittely -verkkokoulutus

 • Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: Näin täytät tietosuojavaatimukset käytännössä, 1 pv