Mia Satukangas

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2005. Toimin ammatinharjoittajapuheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta teen Helsingissä ja Vantaalla, HUSin maksusitoumuksella laajemmin pääkaupunkiseudulla.

Olen työskennellyt puheterapeuttina yksityisellä sektorilla vuodesta 2015. Sitä ennen olen työskennellyt kunnallisena puheterapeuttina yli 10 vuoden ajan.

Minulla on pitkä kokemus erilaisten puheen- ja kielenkehityksen sekä kommunikaation pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä.

Teen koira-avusteista puheterapiaa kuntoutuskoirani Paloman kanssa noin kerran viikossa rajatulle asiakasryhmälle. Kuntoutuskoiraharjoittelija Sälli työskentelee kanssani kerran viikossa noin joka toinen viikko. Tarjoan puheterapiakuntoutusta suomeksi ja määrätyille asiakasryhmille myös englanniksi. 


Kielitaito

Terapiakielet suomi ja englanti.

Koulutus

FM, laillistettu puheterapeutti, Helsingin yliopisto, 2005


Tärkeimmät ammatilliset lisäkoulutukset:

ELÄINAVUSTEINEN KUNTOUTUS

 • Eläinavusteinen valmentaja (SFAAT, 30 op)

 • Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -yhdistyksen soveltuvuuskoe 2019 ja työnäyttö Eläinkuusikossa 2021 Paloma, soveltuvuuskoe Eläinkuusikossa 2022 Sälli

VUOROVAIKUTUS, KOMMUNIKAATIO JA AAC-MENETELMÄT

 • Working with Selective Mutism, 2 pv

 • ECHO-työpaja, 3 pv ja 3 materiaalin tuottaminen

 • Valikoivan puhumattomuuden hoito HUS-alueella, 1 pv

 • Picture Exchange Communication System (PECS), 2 pv

 • PRT (Pivotal Response Treatment), 2 pv

 • Iloa ja intoa autismikuntoutukseen, 1 pv

 • Miten kohtaan neuropsykiatrisen asiakkaan, 1 pv

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 1 pv

 • Roihua kuvakommunikoinnin kuntoutukseen, 3 pv

 • Mentalisaatio kuntoutustyössä, 1,5 op

 • Satuhieronnan perusteet, 1 pv

PUHEEN KUNTOUTUS

 • Introduction to PROMPT Technique workshop, 3 pv

 • Puhemotoriikan perusteet, 3 pv

 • Fonetiikan perusteet monikielisten lasten kanssa työskentelville, Turun yliopisto, 3 op

 • Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 1 pv

KIELELLISET TAIDOT

 • Kielellisten pulmien kuntoutus: sanavarasto, kerronnan taidot ja puheen ymmärtäminen, 1 pv

 • Kerronnan koulutus: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaus, 1 pv

 • Nimeämisen kuntoutus, 1 pv

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop, 1 pv

 • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen, 1 pv

 • Monikieliset ja -kulttuuriset perheet puheterapiassa - syventävä koulutus, 1 pv

SUUALUEEN MOTORIIKKA JA SYÖMINEN

 • Oral Placement Therapy (OPT 1, OPT2, Apraxia), yht. 5 pv

 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv

 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla, 1 pv

 • Suuhengityksen haitat puheterapeuttisesta näkökulmasta, 1 pv

 • Tongue-tie kielijännesymposium Tays, 1 pv

 • Kielijänne, tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 1 pv

TUNNETAIDOT, LÄSNÄOLOTAIDOT JA TOIMINNANOHJAUS

 • Mindfulness-tunnetaitovalmentaja, 25 op
 • Muksuoppi, 5 op
 • Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa, 2 pv
 • Miksei se pysy paikoillaan, 1 pv
 • Toiminnanohjaus terapiassa, 1 pv
 • Voicefulness, 2 pv
 • Hengitysleikki, 2 h

MUUT

 • GAS-menetelmä, 1 pv

 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 1 pv

 • Etäterapiaa -verkkokoulutus, 1 pv

 • iPad kuntoutuksessa, 1 pv