Mentalisaatio kuntoutuksessa

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä 


Kaipaatko uutta näkökulmaa ja keinoja kuntoutujan läheisten ohjaamiseen? Haluaisitko saada varmuutta toimia ristiriitatilanteissa vuorovaikutusta edistävällä tavalla? Mietitkö joskus, mitä se "-terapeutti" siellä ammattinimikkeessä tarkoittaa ja miten sitä terapeuttisuutta voisi itsessään vahvistaa? Terapeutin mentalisoiva asenne on suureksi avuksi mm. näissä tilanteissa.


Mikä mentalisaatio?

Mentalisaatio tarkoittaa kiinnostusta ja pyrkimystä nähdä tarkoituksellinen mieli toisen ihmisen käyttäytymisen takana. Oman itsen mentalisointi tarkoittaa sitä, että olemme yhteydessä omaan kehoomme ja olemme tietoisia omista tunteista, ajatuksista ja siitä, miten käyttäytymisemme vaikuttaa toisiin ihmisiin ja vuorovaikutukseen. Mentalisaatio on meissä kaikissa oleva luontainen kyky, joka kehittyy lapsena riittävän hyvässä vuorovaikutuksessa ja heikentyy ja katkeilee stressaavissa tilanteissa. Mentalisaatio on kyky, jota voimme aktiivisesti harjoitella ja vahvistaa, kun tulemme tietoiseksi sitä haittaavista ja tukevista asioista. Paremman mentalisointikyvyn avulla voimme vahvistaa itsesäätelyä ja tukea omaa jaksamista sekä saada uudenlaista ymmärrystä ihmissuhteisiin niin työssä kuin omassa elämässä.


Kenelle, mitä ja miten?

Tämä verkossa (Zoomin välityksellä) toteutuva koulutus on tarkoitettu kuntoutuksen ammattilaisille (esim. puhe- ja toimintaterapeuteille), jotka haluavat pohtia ja kehittää omaa toimintaansa terapeutteina ja jotka osana työtään ohjaavat myös kuntoutujan lähihenkilöitä. Tässä kahden päivän koulutuksessa opit mm.

  • Mitä mentalisaatio on, miten se kehittyy ja mitkä asiat tukevat ja mitkä heikentävät sitä
  • Miten voit vahvistaa kuulijan luottamusta itseäsi ja sanottavaasi kohtaan
  • Miten mentalisaatio liittyy kiintymyssuhteeseen
  • Miten hyvä mentalisaatiokyky tukee itsesäätelyä

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja kuntoutuksen arkeen sidottu. Koulutuspäivät koostuvat luennoista, käytännön harjoituksista (pienissä ryhmissä ja/tai yksin) ja keskusteluista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi pienet ennakko- ja välitehtävät, joiden avulla virittäydytään aiheeseen ja tarkastellaan ja harjoitellaan omaa toimintaa mentalisaation näkökulmasta.

Kouluttaja: Marjo Valtonen, FM, puheterapeutti, psykoterapeutti, sosionomi, mentalisaatioterapeutti.

Koulutuksen hinta: 558€ (450€ + alv 24%)

HUOM! Voit halutessasi koota 1,5 opintopisteen kokonaisuuden osallistumalla myös Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa -koulutukseen.

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa. Aikaisintaan koulutus järjestetään syksyllä 2024. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi osallistua tähän koulutukseen alla olevalla lomakkeella, jolloin saat sähköpostilla tiedon kun seuraava koulutus varmistuu.

Ilmoittautuessasi hyväksyt sen, että tietosi tallennetaan koulutuksen toteuttamista, laskuttamista ja tulevien koulutusten markkinointia varten. Voit kieltää markkinoinnin milloin tahansa.


Tästä koulutuksesta saatua palautetta:

"Kiitos Marjo valtaisan hyvästä Mentalisaatio kuntouttajan arjessa -koulutuksesta! Se oli juuri sitä mitä odotinkin: avointa, keskustelevaa, pohtivaa ohjausta aiheeseen joka on hyvin vaikea ja hyvin tärkeä! Se sai minut pysähtymään miettimään itseäni kuntouttajana (ja vanhempana) uudella tavalla. Sain jopa välitöntä apua yhteen hyvin solmussa olleeseen asiakassuhteeseen, kun osaan nyt mm. peilata luulemiani äidin fiiliksiä omiin fiiliksiini, miettiä että kenen epävarmuus tässä nyt oikeasti nouseekaan pintaan, jne. Sain ajatuksia ja välineitä siihen, miksi välillä tunnen tämän työn niin raskaaksi ja hyväksyn sen nyt paremmin."

"Kiitos vielä hyvästä koulutuksesta tänään ja viikko sitten! Minulle jäi sinusta asiantunteva ja lämminhenkinen kuva. Sinua on miellyttävä kuunnella ja osaat selittää asiat niin, että ne tuntuvat ymmärrettäviltä 😊"

"Sopivasti tietoa, sopivasti käytäntöön vientiä, sopivasti aikaa pohtia yhdessä, tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Henkilökohtaisempana palautteena haluan kertoa, että tyyni mutta innostava, vakuuttava mutta ei paasaava/julistava tapasi luennoida on viehättävä. Se jo itsessään tuo hyvin esiin mentalisoinnin."

Lapsen mentalisaatio-kehityksen tukeminen 


Kuntoutatko lapsia, jotka joutuvat jatkuvasti kahnauksiin ikätovereidensa kanssa? Oletko epävarma, miten toimia vuorovaikutuksesta vetäytyvien ja niukasti itseään ilmaisevien lasten kanssa? Tiedätkö miksi ja miten erilaisten lasten tunnesäätelyä voi tukea osana kuntoutusta?


Mentalisaatiokehityksen haasteet

Lapsen mentalisaatiokyky kehittyy riittävän hyvässä vuorovaikutuksessa häntä hoitavien turvallisten ja johdonmukaisesti toimivien vanhempien kanssa. Vanhemman kyky pitää lapsen mieli mielessään ja säädellä omia tunteitaan sekä sanoittaa asioita tukevat vahvan mentalisaatiokyvyn kehittymistä.

Kaikkien kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Silloin kun vanhempi on hyvin stressaantunut, masentunut, itse kasvanut vaikeissa olosuhteissa tai myöhemmin traumatisoitunut, hän voi olla kykenemätön huomioimaan lapsen kokemusta, säätelemään omia tunteitaan ja toimimaan lapsen kannalta riittävän johdonmukaisesti. Myös mm. lapsen vuorovaikutustaitojen, kielenkehityksen tai aistisäätelyn poikkeavuudet lisäävät vanhemmuuden vaatimuksia ja vaikeuttavat lapsen mentalisaatiokyvyn kehitystä. Erityisesti vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa olevien lasten perheiden kohdalla monet näistä haasteista ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Siksi kuntouttajan olisi tärkeää osata tukea lapsen mentalisaatiokyvyn kehitystä ja ohjata tarvittaessa myös vanhempia pohtimaan lapsen kokemusta ja mieltä eri tilanteissa.


Kenelle, mitä ja miten?

Tämä verkossa (Zoomin välityksellä) toteutuva koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville kuntoutuksen ammattilaisille, jotka ovat osallistuneet Mentalisaatio kuntouttajan mielessä -koulutukseen. Tässä koulutuksessa opit mm.

  • Tarkemmin lapsen mentalisaation kehityksestä
  • Tunnistamaan lapsen esimentaalista ajattelua
  • Arvioimaan ja tukemaan lapsen jaetun tarkkaavuuden kehitystä
  • Havainnoimaan lapsen vireystilaa ja tukemaan tunnesäätelyä
  • Käytännön keinoja tukea lapsen mentalisaatiokyvyn kehittymistä sen eri vaiheissa mm. leikkien, pelien ja tarinoiden avulla

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja kuntoutuksen arkeen sidottu. Koulutuspäivät koostuvat luennoista, käytännön harjoituksista (pienissä ryhmissä ja/tai yksin) ja keskusteluista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi pienet ennakko- ja välitehtävät, joiden avulla siirretään opittua asiaa käytäntöön.

Kouluttaja: Marjo Valtonen, FM, puheterapeutti, psykoterapeutti, sosionomi, mentalisaatioterapeutti.

Koulutuksen hinta: 558€ (450€ + alv 24%)

Kun olet käynyt sekä Mentalisaatio kuntouttajan mielessä että Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen -osiot ja tehnyt niihin liittyvät itsenäiset tehtävät, saat todistuksen 1,5 opintopisteen (=5 pv) kokonaisuudesta.


Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi osallistua tähän koulutukseen viereisellä lomakkeella, jolloin saat sähköpostilla tiedon kun seuraava koulutus varmistuu.


Tästä koulutuksesta saatua palautetta:

"Erityisen hyvää olivat teoriaosuudet, jotka Marjo onnistuit todella hienosti myös linkittämään käytäntöön. Näistä osuuksista sain eniten oivalluksia ja pohdittavaa omaan työskentelyyni."

"Mentalisaation näkökulmasta asioita tarkastellessa moni asia saa selityksen ja saa keinoja toimia paremmin työssään terapiassa ja ohjatessa, hyvä, että toit esille myös traumataustajuttuja."

"Tästä kokonaisuudesta sai kyllä niin paljon oppia ja tukea sekä omaan työhän että omaan toimintaan vanhempana. Toisaalta huomaa tekevänsä jotain jossain määrin "oikein" ihan luonnostaan ja sitten taas toisaalta tajuaa tehneensä asioita niin perusteellisen väärin, että huhhuh! Aloin myös miettimään itseäni suhteessa siihen, miten omat vanhempani ovat minut kasvattaneet ja se jos mikä onkin sitten mieltä avartavaa... Kiitos Marjo hirmu hyvästä koulutuksesta!"

"Mentalisaatioon todella perehtynyt kouluttaja, joka osasi tiukan asiatiedot lisäksi tuoda myös käytännön mukaan koulutukseen."