Marjo Valtonen

Olen työskennellyt puheterapeuttina monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Viime vuosina olen tehnyt eniten lasten epäselvän puheen, suualueen motoriikan ja syömisen kuntoutusta. Myös pienten, puheen- ja kielenkehitykseltään viivästyneiden lasten kuntoutus ja perheiden ohjaus on minulle tuttua ja mieleistä. Käytän työssäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia (AAC) keinoja, kuten tukiviittomia, kuvia ja pikapiirtämistä. Hyödynnän puheterapeutin työssäni myös psykoterapeutin osaamistani, minkä vuoksi tunnetaidot sekä itsesäätelyn asiat ovat mukana puheterapian tavoitteissa silloin, kun ne asiakkaan kannalta ovat tarpeellisia.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa annan vastaanotolla Malmilla, sekä asiakkaan arkiympäristössä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä Helsingissä, Vantaalla ja Sipoossa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2005 ja ryhtynyt heti yksityiseksi ammatinharjoittajaksi. Olen kuntouttanut ammatinharjoittajana sekä perusterveydenhuollon asiakkaita että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Ammatinharjoittamisen lisäksi olen tehnyt 1,5 vuoden sijaisuuden Tervaväylän koulussa Lohipadon yksikössä 2008-2009 ja työskennellyt Terapiakeskus Terapeijassa vuosina 2016-2018. 

Kielitaito

Terapiakielenä suomi, vanhempien ohjaus ja palaverit hoituvat myös englanniksi.

Tutkinnot

Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (ET), 77 op, Lapin yliopisto KoKe, 2014

FM, laillistettu puheterapeutti, 161 ov, Oulun yliopisto, 2005

Sosionomi (amk), 141 ov Varhaiskasvatus ja perhetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 1999


Ammatilliset lisäkoulutukset mm.

PUHEEN KUNTOUTUS

 • PROMPT-menetelmä, Introduction ja Bridging, yht. 6 pv

 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, Edythe Strand, 4 pv

 • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavioral Problems: Applying the Science of Behavioral Analysis with Oral Placement Therapy, 2 pv

 • Apusanamenetelmäkoulutus, 1 pv

 • Pro Touch -menetelmän perusteet, Äänneloikka Oy, 2 pv

 • Terapeijan äännesarja, yht. 5 pv

 • Hanen: It Takes Two to Talk ja Target Word, yht. 5 pv

SUUALUEEN MOTORIIKKA JA SYÖMINEN

 • Oral Placement Therapy, yht. 5 pv

 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv

 • Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function, 3 pv

 • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, 2 pv

 • Aistikoulutus - teemana syömisen haasteet, 1 pv

 • Mitä vikaa syömisessä?, 1 pv

 • Introduction to Orofacial Myofunctional Therapy, 4 pv

 • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittelyhoito, 1 pv

 • Kinesiology taping - Level 1: Basic special for speech therapists, 1 pv

 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1 pv

VUOROVAIKUTUS, KOMMUNIKAATIO JA AAC-KEINOT

 • Selective Mutism - Evidence-Based Practices, 2 pv

 • Kommunkaation kolmio ja kulmakivet, 1 pv

 • PECS-koulutus, 2 pv

 • Toimivat kommunikaatiokansiot kaikille, 2 pv

 • Tukiviittomien alkeiskurssi, 15 tuntia

 • Tukiviittomia puheterapeuteille 12 h

 • Bliss-kurssi, 3 pv

KIELELLISET TAIDOT

 • Lasten puheen ymmärtämisen kuntoutus -workshop, 1 pv

 • Kerronnan ja kertomusten tutkimuksen monet ulottuvuudet, 2 pv

 • Kouluikäisten kuntoutus, NMI, 4 pv

OPPIMISEN TAIDOT

 • HÄH? Kuulonhahmotus- miten tutkin ja kuntoutan?, 1 pv

 • Hahmotusvaikeudet, 1 pv

 • Toiminnanohjaus ja oppimisen vaikeudet - Miten auttaa?, 2 pv

 • Toiminnallinen näön käyttö - apua arkeen, 1 pv

 • Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa, 2 pv

 • Muksuopin perusteet, 5 op

MUUT KOULUTUKSET mm.

 • CP-kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF, yht. 5 pv

 • LSVT Loud -ääniterapiakoulutus, 2 pv

 • Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 3 op

 • GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus, 3 op

 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2 pv

 • Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: näin täytät tietosuojavaatimukset, 1 pv